Takpanel tillverkas i önskade dimensioner och träslag.